کاردانو

چارلز هاسکینسون
بنیان‌گذار و نویسنده وایت‌پیپر

سال انتشار وایت‌پیپر: ۲۰۱۷