چین لینک

سرگی نظرف
بنیان‌گذار اولیه

سال انتشار وایت‌پیپر: ۲۰۱۷