بایننس کوین

توکن BNB

سازنده: چانگ پنگ ژائو

سال انتشار وایت پیپر: ۲۰۱۸

بایننس کوین

وایت پیپر باییننس کوین

بایننس کوین

معرفی باییننس کوین