ایاس

Daniel Larimer
بنیان‌گذار اصلی ایاس

سال انتشار وایت‌پیپر: ۲۰۱۷